Cor d'Horta

Cor d'Horta

Què és la dislèxia? per Komunika't

22 de març de 2018 - La veu del Soci

Què és la dislèxia?

Exactamente què és la dislèxia?

Com puc detectar-la? i el més important...

Com es pot millorar?

Segons la DISFAM, la dislèxia és un trastorn de l'aprenentatge de la lectoescriptura, de caràcter persistent i específic, que es dóna en nens que no presenten cap handicap físic, psíquic ni sociocultural i l'origen sembla derivar d'una alteració del neurodesenvolupament.

Perquè tots ens entenguem, la dislèxia es pot definir com aquella alteració que dificulta la lectura, l'ortografia, l'escriptura i, algunes vegades, la parla. No es tracta de problemes visuals per invertir lletres, si no, més aviat es relaciona amb el fet confondre síl·labes, lletres i sons, que de forma indirecta afecta a la precisió i fluïdesa en llegir i en altres de les seves habilitats, com la dificultat de comprendre un text si aquest no es llegeix en veu alta, per exemple.

Aquest trastorn del desenvolupament afecta un 10-15% de la població adulta i escolar; apareix en edats primerenques i persisteix en l'edat adulta, afectant la seva capacitat d'aprenentatge, però com més aviat es diagnostiqui més es podran evitar els efectes d'aquesta.

Signes i característiques de la dislèxia segons cada edat i com tractar-la:

PREESCOLAR (ABANS DELS 6 ANYS)

 • Parla com un nen petit pronunciant malament les paraules i triga més a adquirir vocabulari (desenvolupament tardà del llenguatge)
 • Confon determinats objectes i té dificultat per nomenar nombres, lletres i colors.
 • Dificultat per entendre normes bàsiques i adquirir rutines
 • Malaptesa motriu (dispràxia): en córrer, saltar -activitats físiques i lúdiques- o mantenir l'equilibri, així com també a l'utilitzar i controlar el llapis, cordar botons, pujar cremalleres, lligar-se els cordons, etc. En fer moviments bruscos fàcilment es mareja.
 • Tenen dificultat de reconeixement per si dues paraules rimen
 • No són capaços d'eliminar el so inicial d'una paraula.

PAUTES A SEGUIR segons la DISFAM

 • Treballar la consciència fonològica durant tota l'etapa infantil
 • Utilitza imatges que representin el so i la forma de cada grafia
 • Utilitzar objectes de referència que pugui veure, tocar i escoltar, amb ajuda de reforços visuals i / o auditius.
 • Treballar amb els colors per distingir millor, per exemple, les vocals de les consonants.
 • Realitzar jocs per endevinar la lletra que s'està pintant a l'aire, o en qualsevol part corporal.
 • Reforçar la motricitat buscant un esport o activitat extraescolar en la qual ells destaquin sense dificultat.
 • Llegir-li al nen a casa diàriament, sense forçar-los a ells.
 • Treballar amb plastilina les lletres o els nombres.
 • Crear un calendari visual amb els dies de la setmana i els mesos associant-los a dibuixos significatius.
 • No donar més d'una instrucció alhora.

Sens dubte, acudir a un especialista del llenguatge perquè ajudi a prevenir la possible evolució de la dislèxia.

PRIMARIA (6-12 ANYS)

 • Dificultat per pronunciar paraules noves connectant lletres i sons, mostrant inseguretat sobre el so de cada lletra, així com també per eliminar el so mitjà d'una paraula.
 • Problema en la comprensió d'oracions llargues i mostra poc interès en la lectura.
 • Necessita molta concentració a l'hora de llegir i això, de vegades, suposa una desconnexió per part del nen que li impedeix recordar els detalls del que va llegir.
 • Obliden ràpidament com escriure moltes de les paraules que estudien i els és difícil reconèixer paraules familiars a simple vista.
 • Encara que tingui mala memòria a curt termini, destaca l'excel·lència per recordar experiències, llocs o cares a llarg termini.
 • Fa substitucions, inversions i / o omissions de lletres, nombres i paraules, normalment això passa en la lectura, i sovint també, en l'escriptura i la parla.
 • No agafa bé el llapis i executa molta pressió sobre el paper, generant mala cal·ligrafia i dificultat per entendre el que ha escrit. (Podeu fer-li un cop d'ull al nostre post sobre com agafar bé el llapis)
 • Es confon amb facilitat davant la coordinació motora.
 • Desorganització de les tasques, tant a casa com a l'escola, compulsiu i perfeccionista.

PAUTES A SEGUIR segons la DISFAM

 • Detectar quina és la millor forma d'aprenentatge posant-los diverses proves i veient el resultat.
 • Potenciar al màxim les habilitats en què se senti còmode (activitats físiques o educatives)
 • Donar una ordre després d'una altra sense saturació.
 • Adequar la quantitat i el grau de dificultat de les tasques, així com també evitar que copiïn massa informació.
 • Envoltar la zona de treball de materials interactius, si pot ser fets per ells mateixos, que motivin el seu aprenentatge, en funció dels seus interessos.
 • Treballar amb material emmotllable, els números, lletres o objectes.
 • Afavorir l'aprenentatge mitjançant experiències sensorials, com pel·lícules, sortides culturals, música, teatre, etc.
 • Realitzar jocs de rol de situacions quotidianes per començar a introduir els números i càlculs bàsics.
 • Utilitzar suports de reforç, com agendes o horaris, on poder anotar tot el que han de fer.
 • Usar els colors identificant-los amb cada assignatura per portar un ordre mental.

En aquesta etapa els signes de la dislèxia són més evidents, ja que cada vegada se'ls exigeix ​​més, per això és molt important anar a temps a un especialista del llenguatge perquè ajudi a prevenir la possible evolució de la dislèxia.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (12-16 ANYS)

 • Llegeix molt lentament, ometent o repetint paraules, i cada vegada que pot evitar una lectura en veu alta ho fa.
 • Li costa trobar la paraula correcta al que està dient, balbucejant o usant falques.
 • Dificultat per expressar de forma ordenada les idees que té per escrit, entorpint en la seva ortografia i gramàtica.
 • Problemes de concentració.
 • Poca vinculació amb els altres, li costa integrar-se en un grup i socialitzar en ambients nous.
 • Autoestima baixa.
 • Mala orientació.
 • Gran dificultat per aprendre llengües estrangeres.
 • Utilitza els dits per fer operacions (discalcúlia).
 • Freqüents els canvis d'humor a nivell emocional.

PAUTES A SEGUIR segons la DISFAM

 • Donar a conèixer i respectar el trastorn en tot l'ambient escolar mitjançant activitats on es presenten diversos personatges que l'han patit, perquè d'aquesta manera es senti reflectit amb grans icones.
 • Reforçar l'aprenentatge de la lectura i escriptura a través del sistema fonològic, permetent la lectura sil·làbica així com també, seguint-la amb el dit.
 • Fer-li dictats preparats
 • Donar més importància al contingut i no tant a la forma (ortografia, estructuració sintàctica, etc.) corregint exclusivament les faltes d'ortografia que s'estiguin tractant en aquell moment o amb anterioritat. Un cop acabat no fer-li copiar una altra vegada el dictat.
 • Potenciar l'ús de l'ordinador.
 • Quant a l'aprenentatge de la llengua estrangera, començar amb vocabulari bàsic reduït, prioritzant la integració oral de les paraules abans que la ortogràfica, permetre el tenir la transcripció fonètica de les paraules i d'estructuració gramatical, com també dels verbs, etc.
 • Adequar els llibres al seu nivell elaborant resums per capítols.
 • A l'hora de fer una comprensió lectora, respectar la decisió del nen de llegir o no en veu alta, si decideix no fer-ho fomentar la lectura per part de l'adult i evitar les preguntes de resposta oberta.
 • Fomentar l'ús d'esquemes, resums o mapes mentals del que ha d'estudiar, utilitzant colors i imatges per relacionar conceptes, post-its per allò més important, subratllats, etc.

A causa del creixent augment de la demanda a nivell escolar aquesta fase és on poden començar a aparèixer aquestes manifestacions, és recomanable l'assistència a un especialista del llenguatge com més aviat millor.

BATXILLERAT (16-20 ANYS)

 • Dificultat per comprendre els jocs de paraules, refranys o acudits.
 • Li costa expressar idees i trobar les paraules adequades per a això.
 • Ometen paraules curtes quan llegeixen en veu alta i el seu nivell de lectura és inferior a l'esperat.
 • Mala orientació, confonent el sentit de la direcció, dificultat per conduir o entendre un mapa.
 • Gran dificultat per aprendre llengües estrangeres.
 • Li costa manejar els diners i donar canvi, utilitzant en moltes ocasions els dits per comptabilitzar.
 • Dificultat per comprendre el temps i les possibles tasques plantejades, mala organització.

PAUTES A SEGUIR segons la DISFAM

 • Estimular els processos lectors i escriptors a través de rimes, endevinalles, embarbussaments, i si cal utilitzar material audiovisual.
 • Permetre l'ús de la calculadora, així com tenir a la vista les fórmules matemàtiques.
 • Assenyalar els objectius mínims de cada tema a nivell de vocabulari i gramàtica.
 • Permetre que l'alumne respongui en la seva llengua materna.
 • Fer servir un color alternatiu al vermell per a la correcció
 • Donar a conèixer les dates de les proves d'avaluació amb més d'una setmana d'antelació i no permetre que s'acumuli més d'un examen per dia, així com també plantejar alternatives d'avaluació (oral, tipus test).

En aquesta etapa escolar alguns adolescents poden sentir-se fora de lloc o sense motivació a causa de la dislèxia, causant una baixa autoestima en ells, és per aquest motiu que és aconsellable assistir a un especialista del llenguatge perquè l'ajudi a tractar-ho com més aviat millor.

EDAT ADULTA

 • Problemes de concentració i memorització, recordant millor les cares que els noms de les persones.
 • Dificultat per expressar-se amb les paraules idònies i problemes per pronunciar paraules difícils, llargues o similars.
 • Mala orientació, sentit de la direcció i coordinació motriu.
 • Problemes d'autoestima.
 • Dificultat per mesurar el temps i organitzar-se.
 • Canvis bruscos d'humor
 • Problemes per concentrar-se durant un temps prolongat.

Totes les pautes són aplicables i seqüencials per a totes les etapes de vida.

Informació de contacte

C/ Petrarca 32-34 Local 1 · 08031 Barcelona

Phone: 93 348 82 80

Mobile: 626 899 188

Email: info@komunikat.es

Més Informació

Els nostres socis

Punt Esport
Mobles Nova Indústria
Carnisseria Miquel
Òptica 2000
L'art d'HORTA floristes
DONNA
Vistaoptica
Carregant...
x
X