Cor d'Horta

Cor d'Horta

L'AUTISME I LA SEVA DIAGNÒSI

6 d'abril de 2018 - La veu del Soci

L'AUTISME I EL SEU DIAGNÒSTIC

TEA I DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL


El trastorn de l'espectre autista (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament, es caracteritza per alteracions persistents en la comunicació i interacció social, així com per la presència de comportaments, interessos o activitats restrictives i repetitives.

Acostuma a manifestar-se abans dels tres anys de vida, dura tota la vida i afecta el desenvolupament d'aquesta.

És més freqüent en nens que en nenes. Els símptomes en una persona amb TEA poden variar i és molt important tenir en compte que cada individu ha de tenir un tractament d'acord de les seves necessitats.

Actualment, encara no es coneixen amb exactitud les causes, n'hi ha mitjans efectius per prevenir el trastorn, encara que els estudis apunten a una combinació de factors genètics i epigenètics ambientals com a causants. No obstant això, les investigacions indiquen que una intervenció psicoeducativa adequada, que contempli no només al nen / a, sinó a tot el seu entorn i el més primerenca possible, pot provocar millores significatives per a molts nen / es petits amb trastorns de l'espectre de l'autisme.

Cal tenir molt en compte, que cada persona amb TEA és diferent. Mai un nen / a és igual que un altre, de la mateixa manera que no ho són, les seves característiques i les seves capacitats.

Cal comprendre que com més aviat es faci el diagnòstic, abans es podran posar en marxa totes aquelles accions encaminades a millorar la qualitat de vida, tant del nen / a, com de la família. La implicació familiar és imprescindible, ja que el conèixer de prop quines són les dificultats i limitacions del seu fill, facilita una millor resposta a cada situació, ajudar a superar progressivament les seves dificultats i aconseguir assolir nous objectius. D'aquí la necessitat de deixar-se guiar i aconsellar pels professionals especialitzats i d'intervenir, no només amb el nen, sinó també amb la seva família i el seu context.

Quina importància té el diagnòstic diferencial en l'autisme?

Molts símptomes de la síndrome autista es troben presents en altres trastorns que a l'inici de la síndrome autista poden confondre. És per això que l'establiment d'un diagnòstic diferencial precís comportarà implicacions importants per a la intervenció clínica, serà molt important per programar un tractament adequat i efectiu per al pacient per això la importància de fer un bon diagnòstic diferencial.

La font d'heterogeneïtat que més problemes comporta al diagnòstic de l'autisme procedeix del fet que aquest trastorn comparteix certes característiques essencials (símptomes primaris o rectors) amb altres alteracions infantils. L'autisme pot diferenciar almenys de set característiques diagnòstiques que descriurem a continuació.

 • 1. ESQUIZOFRÈNIA INFANTIL: L'esquizofrènia infantil es caracteritza i es diferencia de l'autisme en què és d'inici més tardà (després dels 5 anys) amb presència d'història familiar de psicosi, deliris, al·lucinacions, dèficits psicomotrius i pobre salut física. Aquesta malaltia respon millor a tractament psicofarmacològic i l'autisme respon millor a tècniques de modificació de conducta.
 • 2. DISFÀSIA EVOLUTIVA: Retard en l'adquisició del llenguatge i l'articulació. Els nens disfàsics comparteixen amb els autistes diverses característiques amb l'adquisició del llenguatge com ecolàlia, inversió pronominal, dèficit de seqüenciació i en la comprensió del significat de les paraules. Presenten problemes socials, però conserven la seva capacitat comunicativa mitjançant el llenguatge no verbal, manifesten les emocions i són capaços de dur a terme jocs simbòlics.
 • 3. RETARD MENTAL: La característica comuna entre autistes i nens mentalment retardats és la capacitat intel·lectual. Els nens autistes presenten un dèficit de la capacitat intel·lectual, però, els nens amb retard mental conserven la seva capacitat d'interacció social i de comunicació sent fins i tot millor que la dels nens normals. Un altre aspecte diferencial és el desenvolupament físic que roman normal en els nens autistes i més afectat en els nens amb retard mental. D'altra banda, els nens amb retard mental mostren un baix rendiment en totes les àrees intel·lectuals, en canvi, els nens autistes poden tenir conservades o potenciades les habilitats no relacionades amb el llenguatge com les matemàtiques, música, manualitats ...
 • 4. PRIVACIÓ AMBIENTAL: És un agent causant de problemes i dèficit en el desenvolupament infantil. La privació maternal, l'abandonament, els abusos i maltractaments poden provocar efectes negatius en el desenvolupament infantil. Però aquests nens tot i reflectir dèficit o retard en diverses àrees com la psicomotricitat, la parla, l'afectivitat ... quan se'ls situa en un ambient estimulant comencen a recuperar aquestes habilitats aparentment perdudes cosa que no succeeix en els nens autistes.
 • 5. SÍNDROME DE RETT: Tant en la Síndrome de Rett com en l'autisme hi ha una pèrdua de la parla i del contacte amb les persones, però hi ha diferències clares.

  La Síndrome de Rett es dóna majoritàriament en nenes, a més es produeixen alteracions que no es donen en l'autisme, com la desacceleració del creixement del perímetre cranial, pèrdua d'habilitats de motricitat fina ja adquirides, aparició de moviments poc coordinats del tronc o la deambulació, hiperventilació o hipoventilació i estereotípies manuals.

  Les nenes amb Síndrome de Rett gairebé sempre prefereixen a les persones enfront dels objectes, mentre que en l'autisme els nens prefereixen els objectes a les persones. A més, les nenes amb SR solen gaudir amb l'afecte, al contrari que els nens amb l'espectre autista.

  Amb tot això, és gairebé impossible confondre l'autisme tipus Kanner amb la Síndrome de Rett, confonent-se en els casos amb retard mental greu, característica típica de la Síndrome de Rett.
 • 6. SÍNDROME D'ASPERGER: Tant l'autisme com la síndrome d'Asperger presenten dèficits qualitatius comparables. No està demostrat fins a quin punt és una entitat diferent de l'autisme o un subtipus d'autisme.

  Els nens d'Asperger semblen autistes d'alt nivell, sense l'afectació en el desenvolupament del llenguatge. El seu diagnòstic requereix la manifestació de falta d'empatia, estils de comunicació alterats, interessos intel·lectuals limitats i sovint vinculació idiosincràtica amb els objectes. El criteri diferencial amb l'autisme seria l'adquisició del llenguatge i el desenvolupament cognitiu que freqüentment són normals en els nens amb síndrome d'Asperger.
 • 7. TRASTORN DESINTEGRATIU INFANTIL: La seva manifestació acostuma a ser a partir dels 3-4 anys amb un aparent desenvolupament normal. S'observa un període d'irritabilitat, inquietud, ansietat i una relativa hiperactivitat, període al qual segueix la pèrdua de la parla i el llenguatge de les habilitats socials, alteracions de les relacions personals. Pèrdua d'interès pels objectes i instauració de estereotípies i manierismes.

  Si bé tenen alguns punts en comú, i ambdues malalties poden considerar-se com de la mateixa "família", l'autisme és diferent. La principal diferència és que, en el cas dels autistes, l'estrany comportament del nen és percebut des de molt petit i es manté pràcticament constant.

  Si bé no hi ha molta informació al respecte, el trastorn desintegratiu infantil és molt menys freqüent que l'autisme. Igual que aquesta malaltia, es dóna més en nens que en nenes.

  El terme Autisme com a tal, és un dels més buscats a Internet a tot el món, entre tots els termes i paraules existents en totes les llengües. Això demostra l'interès que provoca en tota la humanitat, perquè els nens amb autisme són únics i autèntics i necessitem aprofundir més en aquest fenomen que afecta tants nens a nivell mundial i que és tan desconegut per a molts altres.

   

  * INFORMACIÓ PROPORCIONADA PER UNA DE LES LOGOPEDAS DE L'CENTRE LOGOPÈDIC KOMUNIKA'T - TAMARA RODRÍGUEZ CANO *


 

 

Més Informació

Els nostres socis

Esports Sanvisens
Centre Mèdic i Psicològic
Temple Grup Consultors
Foment Hortenc
Tintoreria Penalba
Carpinteria Aluminio Bartra
El gat pirata
Carregant...
x
X