Cor d'Horta

Cor d'Horta

LA CREACIÓ DE LA TEVA PRÒPIA EMPRESA

8 de març de 2013 - La veu del Soci

L’esperit emprenedor i l’auto-ocupació

La situació econòmica actual és la causa principal d’un increment important de la creació de noves empreses, la majoria consistents en un empresari individual o bé micro-empreses. Engegar un projecte empresarial i fer-lo rutllar és un procés complex en què cal tenir en compte molts aspectes:

El teu caràcter i les teves habilitats, la viabilitat de la idea, la forma jurídica més adequada per a dur-la a terme, els tràmits que cal fer, les despeses inicials i les fonts de finançament a l'abast. Treballar pel teu compte és una opció valenta, pròpia de persones emprenedores i amb potencial per a l’autoocupació, que et pot aportar moltes satisfaccions però que també té riscos i inconvenients. Pots ensopegar amb dificultats afegides, com ara tenir poca experiència laboral o bé disposar de pocs estalvis per a les despeses inicials. No obstant això, si tens una bona idea i ganes de dur-la endavant, pots recórrer a entitats i serveis especialitzats.

Passos que cal seguir per a constituir la teva empresa:

- El primer pas en el procés de crear el teu negoci és elaborar el pla d'empresa, un document que ha d'explicar i detallar el teu projecte empresarial. Fer el pla d'empresa t'ajudarà a planificar i analitzar la viabilitat de la idea de negoci, identificar tots els aspectes que has de tenir en compte, verificar si disposes de tota la informació necessària per a dur a terme el projecte, fixar objectius... Un cop fet, el pla d'empresa serà un bon dossier descriptiu del projecte per a sol•licitar ajuts públics o suport financer i, alhora, una guia que et facilitarà la presa de decisions.

- A l'hora d'escollir una forma jurídica determinada per emprendre una activitat econòmica hi ha molts factors que cal tenir en compte, a més dels exclusivament legals: si es tracta d'una iniciativa individual o col•lectiva, el lligam o vincle entre els promotors, el cost de la constitució, la possibilitat de rebre ajuts i subvencions de les institucions públiques, etc. Les formes jurídiques per a l'autoocupació són diverses: empresari individual, societat civil, societat limitada, societat anònima...

- Per engegar el teu projecte empresarial, sigui quina sigui la forma jurídica que triïs, hauràs de fer molts tràmits a diversos organismes i administracions, encara que amb les darreres modificacions normatives per tal d’incentivar la constitució d’empreses, és possible posar en marxa la teva societat amb un cost veritablement baix i en un molt curt termini. Cada tràmit requereix una documentació específica i té un cost associat. Hi ha tràmits comuns a totes les empreses i uns altres d'específics per a cada forma jurídica. Podem distingir entre els processos propis de la constitució (registre de noms i marques, atorgament d’escriptura, inscripció registral..) i els tràmits per exercir l’activitat (altes censals, sol•licitud de permisos, acompliment de les obligacions periòdiques...). Per no perdre't en el laberint de tràmits i passos en la constitució de l'empresa és recomanable recórrer a l’assessorament de professionals.

- La major part d'iniciatives empresarials requereixen una certa inversió econòmica inicial (adquisició o lloguer de locals, mobiliari i equipaments, matèria primera, cost dels tràmits...). Per a afrontar aquestes despeses tens diverses opcions: finançament en capital, finançament en deute (per promoure l’autoocupació hi ha diverses entitats que faciliten la concessió de crèdits avantatjosos), o accedir a ajuts i subvencions ( capitalització de l’atur, línies d’ajut per a col•lectius determinats o per a certes activitats...)

Fer una bona planificació estratègica, legal i fiscal, en el moment de constituir la societat, pot simplificar qualsevol acció posterior, per això és important estar ben assessorat per un expert.

David Lecha
Responsable de societats – Divisió Assessoria

TEMPLE GRUP CONSULTORS
Contacte:
T-93 407 23 40
dlecha@temple.cat

Els nostres socis

Restaurant Glòria
Dobleespai
Perruqueria Aire
Araceli Navarro Gallardo Abogada
Mobles Nova Indústria
Òptica 2000
Calçats Esmeralda
Carregant...
x