Cor d'Horta

Cor d'Horta

Comprar en època de rebaixes

20 de juny de 2013

S'entén per rebaixa una reducció en els preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat. Aquesta reducció en els preus en cap cas no implicarà una reducció de la qualitat dels béns o serveis.

A Catalunya, l'època de rebaixes està establerta en un màxim de dues temporades anuals.

Rebaixes d'hivern: des del 7 de gener fins el 6 de març
Rebaixes d'estiu: des del 1 de juliol fins el 31 agost

De cara a la campanya de rebaixes d’estiu que comença l’1 de juliol a tot Catalunya i que finalitza el 31 d’agost, l’Agència Catalana del Consum recorda que fer rebaixes és una decisió de cada comerciant, el qual també en decideix la durada que pot oscil•lar entre una setmana com a mínim i dos mesos com a màxim, també decideix, si canvia el producte, si el canvia per un val o per diners en el mateix període de rebaixes o fora del mateix, sinó el canvia... sempre ho haureu de trobar per escrit en cartells que posi l’establiment.

L’ Agència Catalana del Consum recomana a les persones consumidores i usuàries seguir els consells següents:

• Gaudiu de les rebaixes de manera responsable.

• Compareu els preus. El preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu no rebaixat, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment. Es pot substituir aquesta informació pel percentatge de reducció de preus en cada bé o servei.

• Examineu el producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat i que no ha de tenir defectes.

• Diferencieu entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en liquidació, les vendes de saldos i les ofertes. Els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.

• Comproveu si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual. Si és així, també ha d’admetre aquest sistema en període de rebaixes.

• Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.

• Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte i les condi-cions en què es pot fer aquest canvi. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.

• Demaneu i conserveu totes les factures o els tiquets de compra, ja que són la vostra garantia i els podeu necessitar en cas de reclamació.

• La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment, per tant, guardeu la publicitat del producte juntament amb les seves característiques, les ins-truccions, els catàlegs comercials...

• Els establiments comercials disposen de fulls oficials de reclamació/denúncia.

FONT D’INFORMACIÓ:

Web de Consum

Els nostres socis

Espai Creatiu
Calçats Nuanju
Blau
L'Hortet Seleccions
DIR Club Hispà
Administració de Loteries nº227
Garay Instalaciones y Reformas
Carregant...
x
X